ankara su kaçak tespiti

C# ta değişkenleri tiplerine göre tanımlarız, sayı tipi, text tipi gibi."int a;" a isimli değişkenin tipinin tam sayı olacağını belirledik"string b;" b isimli değişkenin tipinin bir string olacağını belirledik"double c;" c isimli değişkenin tipinin ondalık sayı olacağını tanımladık.Bu değişkenlere değer ataması methodın herhangi bir advertımında yapılabilir:a=10;b="Cryptograph"; c=five.five;Değişkenler dışarıdan değer girilmesi bu değerlerin karşılaştırılması, bir döngüye sokulması ve daha farklı işlerin yapılması için kullanılır, dışarıdan herhangi bir değer girilebilir o yüzden değişkendir. Dışarıdan girilen bir değeri okumak için Console.ReadLine() komutunu kullanırız. String tipli bir değişkenin okunmasını istiyorsak b=Console.ReadLine(); fakat sayı tipli bir değişken okuyacaksak bunun için dönüştürme fonksiyonu kullanmalıyız, çünkü Console.ReadLine komutu string olarak okur, a=Change.ToInt32(Console.ReadLine()); bu şekilde int tipli bir değişkeni okumuş olduk, c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); bu komutla da double tipli bir değişken okuduk. ankara su kaçağı tespiti

Sosyal mühendislik, temel olarak insanların dikkatsizliğinden faydalanarak bir veriye ulaşmak ya da hedef kişi hakkında bilgi toplama yöntemidir. Kısacası yalan üzerine kurulu bir oyundur.Bulunduğum yerde wep şifresi kullanan *** isminde  bir wi-fi çekiyor ve sinyal çOkay zayıfile, paket toplama işlemi çOkay uzun sürdüğü için dışarıya çıktım ve bu *** isimli yeri aramaya başladım yakınlarda olduğu için bulması pek uzun sürmedi, wep şifresi kullandığı için wi-fi şifresi 5in katları şeklinde olacaktır, dolayısıyla bende kullandığı şifrenin telefon numarası olabileceğini düşündüm. *** yerin tabelasında telefon numarası yazmıyordu ve bende içeriye girdim ve alışveriş yapacak gibi muhabbet ettim, ardından da daha sonra kendilerine ulaşabilmek için kartvizit istedim ve çıktım.

php -S localhost:eighty one -t /media/flashdisk/site/ Burada da adresine bir istek gelince /media/flashdisk/website/ dizinine ait içeriği göstermesi şeklinde belirtmiş olduk. Komutumuzu php -S localhost:80 olarak belirtirsek eğer eighty numaralı portun kullanıldığına dair bir uyarı alabiliriz. İllaki eighty numaralı portu kullanmak istiyorsanız eğer apache servislerini kapatarak çalışpersonızı yapabilirsiniz. company apache2 cease php -S localhost:80 -t /media/flashdisk/web-site/ Linux PHP Çoklu Resim Add ve Boyutlandırma

2014-03-03T10:fourteen:47.631-08:00ANKARA TARİHİ KENT MERKEZİ İÇİNDE SULUHAN (HASAN PAŞA HANI) ‘NIN YERİ ve KONUMUBu sayıda; Ulus Tarihsel Kent Merkezi’nin en önemli anıtsal yapılarından biri olan “Suluhan” ı ele alacağız. Bu yapının Ankara için olduğu kadar, benim için de anlamı büyük, çünkü sevgili Prof. Gönül Tankut hocamın yönettiği yüksek lisans tezimin konusu idi.. Bu yapıdan yola çıkarak tüm tarihsel kent merkezinin son 3-4 yüzyılda nasıl gelişim gösterdiğini yazmak için epey çaba harcadım. Tozlu arşivlerde epey zaman ve emek sonucu neyse ki tez bitti ve daha sonra kitap haline geldi.. Bu çalışmaleın üstüne, Ulus’ta 100 hektarlık bir alanın planlamasına yönelik planlama ve projelendirme çalışmaları ve yarışmalar geldiği için anlamı var.. İlerde, “Eski Ankara”, “Ulus Tarihi Kent Merkezi” ve “Kaleiçi” ’nin korunmasına yönelik çalışmaları anlatan bir başka yazı hazırlamak da ilginç olacak sanırım..Ankara geleneksel çarşılarının 102 odası ile en büyük programlı, iki avlulu tek Hanı günümüzde Suluhan olarak anılan yapıdır. Bunu o dönemin Karum’u, Migros’u, Armada’sı, Hilton’u olarak da nitelendirebilirsiniz.. Su ve ısıtma konforu olan, avlusunda Köşk Mescidi bulunan yapı, 1508-1511 yılları arasında II. Bayezid Devri emirlerinden Hasan Paşa tarafından inşa edilmiş olan “Hasan Paşa Hanı’dır. Hasan Paşa; Belkıs Mahallesi olarak bilinen Sümerbank arkasında Çifte Hamam (Hasan Paşa Hamamı), Kafirköyü Mahallesi’nde (Suluhan Çevresi) Tahtakale Hamamı (veya Keçeciler Hamamı), hamama bitişik ardiye, 4 dükkanı, Hasan Paşa Hanı ile birlikte vakfetmiştir. Bir Vakıf eseri olarak kente yüzyıllarca hizmet etmiş ve halen de etmektedir. Program : SULUHAN RESTORASYON PROJESİ (Kaynak: Tunçer, M., 1985, Vakıflar Gn.Md. Arşivi) Ankara geleneksel çarşıları fourteen.-15. Yüzyıllarda surlar dışına taşmış, kent ovaya doğru büyümeye ve yayılmaya başlamıştı.. Bu dönemde, Kalekapısı önünde Atpazarı, Koyunpazarı ve Samanpazarı adları ile Hanların ve camilerin belirlediği bir çarşı oluşmuştur. Bu kısma “Yukarı Yüz” denilmekteydi. 15. yüzyılda en büyük yapılar Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han bu kesimdeki zengin ticari yaşantının bir göstergesidir. Burada; Cuma camileri çevresinde her bir geleneksel zanaat erbabının bir sokakta toplandığı, üretim ve satış yaptığı, gelen kervanların bu kesimde konakladığı bilinmektedir.

PHP komutları <?php ?> ya da <? ?> bu şekillerde başlayıp bitmelidir, fakat her sunucu <? şeklindeki kod yapısını tanımayabiliyor o yüzden standart olan <?php şeklinde başlamak en iyisidir Her komut ; işaretiyle kapatılmalıdır, kapatılmadığında php komutun bittiğini anlayamaz ve syntax error hatasını alırsınız. PHP de ekrana bir veri yazdırmak için echo komutu kullanılır, komutun kullanımı echo 'yazdırılmak istenen yazı'; ya da echo "yazdırılmak istenen yazı"; şeklindedir. Tek tırnak (') yada çift tırnak (") farketmez. örnek: <? return $yeni; } Bu fonksiyonları etiket($konubaşlığı); ve blog_tags($konuetiket); şeklinde kullanılır. Komutların anlamlarını anlatmak gerekirse: trim() : Cümle veya kelime öbeklerinin başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırır. str_replace() : Bir metindeki veya kelimedeki değiştirmek istediğimiz yerleri yeniden düzenlememizi sağlar. (A harflerini B harfi ile değiştir gibi) explode() : Belirlediğimiz karakterden başlayarak cümleleri veya kelime öbeklerini dizi değişkeni haline getirir. Bu fonksiyonda virgülden itibaren kelimeleri ayırıp $tags isimli değişkene dizi değişkeni olarak aktardık. foreach : Bir çeşit döngüdür. $tags isimli dizi değişkenindeki her değeri döngü ile $n_tag isimli değişkene aktardık ve ekrana yazdırırken div içinde a etiketi ile bastırdık. return : Fonksiyonlarda dışarıya değer döndürmek için kullanılır. PHP - MySQL PHP Search engine optimization Url Yapımı|İframe Net sayfalarında kullanılan bir çerçevedir, kısaca anlatmak gerekirse; sitenin bir bölümünde bir alan belirlenir ve bu alana farklı bir sayfa veya bir Internet sitesi çağırılır. Bu durum bazen iyi olabilir.Hiti yüksek olan bir internet site sizin sitenizi iframe ile çağırmışsa eğer o sitenin hitini tamamen kendi sitenize çekebilme imkanınız var :)Bunun için ufak bir yönlendirme kodu yazacağız, siteyi iframe ile çağrıldığında sizin sitenize yönlendirilmiş olacak.}

PHP de kod güvenliği için gönderilen ve alınan verileri filtrelerden geçirmemiz gereklidir.Bu filtreler kısaca bunlardır;is_numeric() : Bu fonksiyon değerin numara olup olmadığını kontrol eder.strip_tags() : Bu fonksiyon html etiketleri temizler.htmlspecialchars() : Bu fonksiyonda html etiketlerini temizler.addslashes() : Bu fonksiyon write-up veya get ile gönderilen ' tek tırnak veya " çift tırnak karakterlerinin başına / karakteri ekler ve plan tarafından string olarak algılanmasını sağlar.

PHP'de header() komutu ile php dosyamızı farklı bir dosya gibi gösterme imkanına sahibiz, farklı dosyadan kasıt php dosyasını css dosyası gibi gösterebilir, veya bir resim gibi gösterebilir ya da bir phrase dosyası gibi gösterebiliriz. Özellikle php ile mail gönderirken bu komut çAlright işe yarıyor gönderilen birlginin mail olduğunu bu komut sayesinde belirtiyoruz. Daha sonra header(); ile ilgili ayrıntılı bir konu anlatırım.PHP dosyamızı word olarak göstermek için sayfanın en başınaheader("Information-Type: application/msword"); bunu yazıyoruz. Information-Kind: ile dosyanın türünün ne olduğunu belirtmiş oluyoruz. Şimdi bunu böyle kaydettik fakat dosyayı açtığımızda dosyaismi.

Ermeniler ve ermeni yandaşları tutturmuş bir ermeni soykırımı(!) gidiyorlar, halbuki asıl soykırımı yapanlar ermeni şerefsizleridir, alın sizing kanıtı. Bu gün 26 Şubat, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü ve bu katliamı yapanlar ise ermeni şerefsizleri. Hocalı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesinde bunulan bir kasabanın adıdır, ve Karabağ Savaşı sırasında 1992 tarihinde şubatın 25'ini 26'sına bağlayan gece ermeni şerefsizleri tarafından burada büyük bir katliam yapılmıştır, bu katliamda bir çOkay Azeri kardeşimize işkence yapılmıştır.

Aşk cesaret ister, kocaman bir yürek ister. Aşk hayata karşı işlenilen en doğru suç ortaklığıdır, Aşk hayatın tekdüzeliğine, bütün sıradanlığına en soylu başkaldırıdır. Ondan korkup kaçmak Helloç kimseye yakışmaz. Ve elbette Aşkı suçlamak, yargılamak, karalamak inkar etmek de asla yakışık olmaz Niçinside aşk?Nedir bu aşk denilen şey, elle tutulmaz gözle görülmez bir şeyse nedir bu yaşanan somut acılar,güzellikler? Tek başına aşkı tanımlamak herşeyden soyutlamak mümkün mü? Hayır ! Aşk bugünlerde bazılarına göre plastikten bile yeniden yapıldı. Dünyada yaşanan suniliğe doğru gidiş aşkın etrafını sardı. Nedir şu aşk...? Aşk hayatın bize hazırladığı en güzel sürprizdir, bu yüzden de kalpleri ne zaman ele geçireceği Helloç belli değildir. Daha ne olduğunu bile anlayamadan onun hükümdarlığına giriverirsiniz. Aşk; en yalın biçimde anlatılan tek kavramdır o, advertı kendisidir zaten. Onu anlatmak için sonu gelmez cümleler kurmanıza gerek yoktur, "Aşık oldum" dediğiniz an akan sular durur, küçücük çocuk bile sizi rahatlıkla anlayabilir, çünkü aşkın dili tektir. Aşkın zamanını biz ayarlayabilseydik eğer ve kime neden aşık olduğumuzu anlayabilseydik,aşkın sırrını da çözerdik herhalde. Ama o zaman da aşkın insanı alıp götüren büyüsü tamamen kaybolurdu. Aşk hayata karşı işlenen en güzel ve en doğru suç ortakIığıdır, aşk hayatın bütün tekdüzeliğine, bütün sıradanlığına en soylu başkaldırıdır.

... Bu şekilde nine kere devam eder. verilen şartwork $say <ten olduğu için $say==10 olduğunda dönme sona erer. Even though Döngüsü Though döngüsü üsttekinin biraz daha sade halidir. Fakat sadece sayılar için kullanılmaz. Though döngüsü tek bir şarta bağlı olduğu için dikkatli kullanmak gerekir. Yazılışı: Though (Sorgu) sorgu doğru ise yapılacak işlem örnek: $civciv örneğini yapalım. though($civciv=="") echo " Açım, ÇAlright acıktım"; Bu örneği çalıştırdığınızda ekrana bir milyon kere Açım yazdığını göreceksiniz. Sebebi ise $civciv´in Helloçbir zaman içi dolmuyor ve When her dönüşünde aynı soruyu soruyor, cevap Evet ise dönmeye devam ediyor. Yukarıdaki örneği aşağıdaki şekilde değiştirdiğimizde ise sadece ten kere dönecektir. though($civciv < ten) echo " Açım, ÇAlright acıktım"; $civciv = $civciv + one ; Bu örnekteki en önemli kısım aslında $civciv = $civciv + 1 satırıdır, her dönüşte  $civciv'in değerini 1 artır. PHP - MySQL PHP Değişken Tanımlama ve İf - Else yapısı

Merhaba , arkadaşlarBu dökügentlemanımızda kişisel güvenlik konusunda sizleri bilinçlendirmeyi düşünüyorum.Geçmişte kişisel bilgisayarlar genel olarak virüsler ve solucan virüslerinin tehditi altındaydı.Solucan virüslerinin amacı bilgisayarlara yayılmaktı.Bazı programlar dosyalara ve kişisel bilgisayarlara zarar vermek üzere tasarlanmıştı.Bu kötü amaçlı yazılımlar ?sanal yıkıcılık? olarak tanımlanabilir. #./ Bir Virüsle Solucan Arasındaki Farkı Biliyormusunuz ?#./ Truva Atı Nedir ve Adı Nereden Geliyor ? #./ Botnet Nedir ? Virüsle Solucan arasındaki fark ? Virüs kendisini kopyalayan bir programcıktır.Virüsler bir programdan bilgisayarınıza veya bilgisayardan bilgisayar'a kopyalanabilen tehlikeli programcıklardır.Solucanlar ise , kendini çoğaltan ancak diğer dosyalara bulaşmayan bir programcıktır. Fakat bunun yanısıra kendisini bir bilgisayar yükler ve diğer bilgisayarlara bulaşıp yayılmayı amaçlar.Bir virüs bilgisayarınızda uzzun süre tespit edilmeden kalırsa bilgisayarınızda o kadar çAlright virüslü dosyalar oluşur. Truva atı nedir ve adı nereden geliyor ? Truva atı ismi , yunanlılar truva şehrine sızarak onu ele geçirmek için kullandıkları tahta attan gelmektedir.Truva atı yasal bir yazılım olarak görülen fakat başlatıldığında zarar vermeyi amaçlar.

(İstanbul yedi tepeden oluşur derler ya hep, Biz bir tepesinde, birbirine yakın, iki uzak gönülüz...) Bir deniz kıyısında oturmuş seni düşünüyorum, Efkarımla yaktığım bir sigarada sensizliği öldürüyorum, Dumanlar yükseliyor hayallerimle, Boğaziçi'nden semaya... Sensizlikten donuyorum bu şehirde, alev alev yangınlarla. Dalgalar vuruyor kıyıya, vapurlar sefere çıkmış geçiyorlar, Onları izlerken, bir yandada izliyorum aklımdaki seni. Ve yağmur çiselemeye başlıyor, Göz pınarlarımdan, çaresiz avuçlarıma, Yakıyor içimi bir kor gibi, damla damla... Sensizlikten donuyorum bu şehirde, alev alev yangınlarla. Eskiden yaşadvertisementıklarımız canlandıkça zihnimin ücra köşelerinde, İçim burkuluyor ve ardından geliyor tahammül edilemez bir acı seli. Son nefesin anlamını düşünürken gözlerin geliyor aklıma, Galiba ben senin gözlerinde son yolculuğumu yapmak istiyorum kara toprağa. Aşkımı mussalla taşına seninle birlikte kazımak istiyorum... Sensizlikten donuyorum bu şehirde, alev alev yangınlarla. Şimdi Pierloti'de oturmuş bir sigara içiyorum, Kalbim aşkına bulanmış, seni düşünüyorum. Seninle İstanbul'da geçen anılarımızı düşünüyorumda Aslında pek de anımız yok bu şehirde Bir kere bile seninle dolaşamadık buralarda Bir kere el ele tutuşup yürümedik, deniz kıyısında Yada martılara simit atmadık haydarpaşa limanında Çünkü biz seninle Helloç başlamadık bir aşka.

Fonksiyonlar verilen, istenilen ya da o sırada üretilen bilgiyi bize daha sonradan işlenmiş bir şekilde sunarlar. Mesela bir fonksiyona istediğimiz özellikte bir tablo yaptırabiliriz, ya da çarpım tablosu vs gibi şeyler yaptırabiliriz. Genel olarak kullanım şekli: purpose FonksiyonIsmi() echo "Niyazi Alpay"; bu fonksiyon çağırıldığında ekrana Niyazi Alpay yazdıracaktır. FonksiyonIsmi(); şeklinde çağırılır. Fonksiyon ile daha farklı işlemler yapılabilir bu çOkay basit bir işlemdi, sadece advertisementımızı yazdırdık ekrana. Çarpım tablosu yaptırmak istersek eğer fonksiyonumuz şu şekilde olacak: perform CarpimTablosu() echo '<table border="one" align="Middle">'; for($i=0; $i<ten; $i++) echo '<tr>'; for($k=one; $k<=10; $k++) echo '<td>'.($i+one).' x '.$k.' = '.($i+one)*$k.'</td>'; echo '</tr>'; echo '</table>'; CarpimTablosu(); Ekran çıktısı Fonksiyonlarda Parametre Parametre fonksiyona dışarıdan değer alıp o değeri işleyerek çıktı vermedir. Dışarıdan girilen bir metin içerisindeki A harflerini B ile değiştiren fonksiyonu yazalım, burada farklı bir komut daha göreceğiz şimdi, str_replace(); PHP kütüphanesinin kendine özgü olan yeniden düzenleme yapan fonksiyonudur bu, ve bu da parametreli bir fonksiyondur şimdi parametrenin ne olduğunu bir örnekle daha anlaşılır hale getireyim. functionality Degis($yazi) $yeni_yazi = str_replace('A','B',$yazi); echo $yeni_yazi; Şimdi bu fonksiyonu çağırırken $yazi diye belirttiğimiz yer parametredir, burayı dışarıdan girilecek bir değişken olarak tanımladık, Degis('NİYAZİ ALPAY'); olarak çağırdığımızda ekran çıktısı NİYBZİ BLPBY bu olacaktır.

Bildiğiniz gibi BackTrack sisteminde ses hizmetleri düzgün başlatılmadığı için bilgisayarımızdan müzik dinleme vs gibi işleri yapamıyoruz. Bu sorunu çözmek için sistem başlangıcına ses hizmetlerini ekliyoruz. Technique => Tastes => Startup Apps Buraya giriyoruz.} Ankara Su sızıntısı tespiti

su kaçak tespiti

.. Bakmış ki adam orada... Demiş ki; "Sen her akşam burada olacaksan, biraz indirim yap da ben her akşam alayım bu baklavaları senden." Tıkandı Baba kabul etmiş ve her akşam baklavayı Yahudi'ye satmaya başlamış. Sultan Mahmut, bir ay baklava gönderdikten sonra; "Bakalım Tıkandı Baba şimdi ne durumda?" deyip adamlarıyla beraber tutmuş kahvenin yolunu. Fakat bu kez kıyafet değiştirmeden... Sultan Mahmut bakmış ki; Tıkandı Baba aynı tas aynı hamam. Ne uzamış ne kısalmış. Yine aynı kahvehanede, ekmek kavgasında... Sultan Mahmut, Tıkandı Baba'yı yanına çağırtıp sormuş: - Tıkandı Baba sana yolladığım baklavaları almadın mı? Tıkandı Baba biraz mahcup: - Geldi hünkârım, demiş. Ben de satıp ihtiyaçlarımı giderdim. Duacınızım. Sultan Mahmut, bunu duyunca tebessüm etmiş. "Anlaşıldı Tıkandı Baba, sen gel bakalım benimle" demiş. Birlikte sarayın yolunu tutmuşlar. Saraya varınca Sultan Mahmut, Tıkandı Baba'yı doğruca hazine odasına götürmüş. Sultan Mahmut, Tıkandı Baba'nın eline bir kürek tutuşturup: - Baba daldır bakalım küreği istediğin yere... Küreğin üzerinde ne kalırsa senindir, demiş. Bunu duyan Tıkandı Baba öyle heyecanlanmış ki; küreği ters tuttuğunu fark etmemiş bile... Hızla küreği daldırıp çıkarmış ama ne çare? Kürek ters olunca üzerinde bir tanecik altın kalmış o da düştü düşecek... Derken o da düşmüş. Sultan Mahmut: - Baba, demiş. Senin buradan nasibin yok! Sen şu bizim askerleri takip et. Onlar ne derse yap. Tıkandı Baba boynunu büküp düşmüş askerlerin önüne... Sultan Mahmut askerlerden birini yanına çağırmış: - Bu adamı alın Üsküdar'a götürün, demiş. Deyin ki; baba bir taş seç. Seçtiği taşa karışmay perhapsın. Sonra deyin ki; seçtiğin taşı fileırlat. Tıkandı Baba taşı ne kadar uzağa atarsa; durduğu yerden taşı attığı yere kadar ona verin. Askerler Tıkandı Baba'yı alıp Üsküdar'a götürmüş. Demişler ki baba bir taş seç. Tıkandı Baba sormuş "Ne için ki?" diye ama askerler bir şey söylememiş. Tıkandı Baba; şu büyüktü, şu küçüktü, şu yamuktu derken kocaman bir kayaya sarılmış demiş ki seçtiğim taş budur. Askerler demiş ki; "Baba sen şimdi bu taşı fileırlat, ne kadar uzağa atarsan o kadar yer senindir." Bunu duyan Tıkandı Baba heyecanla seçtiği taşa atılmış, güç bela yerden kaldırmış. Fakat taşın ağırlığını direyemeyip elinde taş olduğu halde sırtüstü devrilmiş. Taş da üzerine düştüğünden oracıkta can vermiş. Askerler gidip durumu Sultan Mahmut'a anlattıklarında, Sultan Mahmut o meşhur sözünü söylemiş: - Vermeyince Mabud, neylesin Mahmut? Genel Üniversiteyi Bitirme Sevinci ankara su kaçağı tespiti

sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches sync; echo two > /proc/sys/vm/drop_caches sync; echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches Bu komutlar çalıştırıldığında herhangi bir sorun teşkil etmez ancak sunucu üzerinde açık olan oturumlar varsa eğer hepsi kapanacaktır. Linux Temel Iptables Kullanımı

Merhaba arkadaşlar, En iyi Anti-Virüs Sizsiniz adlı dökümanımıza hoş geldiniz. Bu döküpersonımızda sizlere bilgi güvenliği hakkında birazdaha bilgilendirmeyi ve Anti-Virüslerden bahsedeceğim. Tüm bilgisayar kullanıcılarının hemen hemen bir çoğunun olmazsa olmazıdır Anti-Virüsler.Siber dünya genelinde thirty'a yakın Anti-Virüs firması vardır. Hepsi birbiri ile yarış halindeyken bizde bunlara ortak oluyoruz.   Neden mi ? Onları kullanarak.   İnternette bulunan bir çOkay Anti-Virüs Yazılımları total denildiğinde içeriğinde nelerin geldiğini kullanıcı tarafın bilinmemektedir.Fakat ben crackledim, serialini buldum, benim Anti-Virüs orijinal sürüm diyen herkes yanılıyordur.   orijinal sürüm Anti-Virüsler ücret karşılığı 1 yıllık satılmaktadır. Bu bilgiyi herkesin bilmesine rağAdult males bir çAlright insan 3 kuruşa 5 köfte alayım, cebimden para çıksın katiyen istemez. Karşı komşunuzun oğlu Ali Anti-Virüs cracklemesini biliyordur. Halen "orijinal Avirüs, en iyi anti virüsler" gibi başlarında sağmaca terimler ile arama motorlarının üst seviyelerindedirler.

Yine uykusuz bir gece ve aklımda sen Gitmiyor o güzel bakışların gözlerimin önünden Seni her gördüğümde kendimi kaybediyorum, geçiyorum kendimden Sana baktıkça dalıp gidiyorum derinlere, kopamıyorum gözlerinden Seni ilk gördüğümde başladı herşey Kalbim bir anda yandı sana yapamadım hiçbir şey Şiirlerimin sebebi sensizlikmiş meğerki İnsan sevince şair oluyormuş demekki Gözlerimin güzellik kavramını değiştiriyor yüzündeki kusursuzluk Seni bir an görmesem içimi kaplar büyük bir huzursuzluk Çık karşıma nerdesin artworkık dayanamıyorum Sensizlik öldürdü beni acılar içinde kıvranıyorum SENİ SEVİYORUM Muhammed Niyazi Alpay Şiirler Kız Kulesinin Hikayesi?

Windows Cellular phone 8 kullanıcıları cihazlarına kurmuş oldukları Fb uygulamasından şikayetçi, buna ben de dahil. Uygulamanın genel görünümü aşağıdaki gibi; Fakat şöyle de bir durum var, Windows 8 veya Home windows Cellular phone 8 üzerinde Ayarlar > E-posta + Hesaplar bölümünden facebook, twitter, linkedin hesaplarınızı ekledikten sonra cihaz içerisinde kişiler bölümüne girdikten sonra bu hesaplarınızdaki arkadaşlarınızı burada görebilirsiniz, kişilerin üzerlerine tıklandığında profillerini görebilirsiniz, ya da kişiler uygulaması açıkken ekranı sağa çekerek bütün herkesin paylaşımlarını görebilirsiniz, Fb yazışmalarınızı zaten mesajlaşma uygulamasından yapabiliyorsunuz ama telefon içerisindeki sisteme bağlı olan hesapta grupları sayfaları görüp onlarla ilgili güncellemeleri alamıyorsunuz. return $yeni; } Bu fonksiyonları etiket($konubaşlığı); ve blog_tags($konuetiket); şeklinde kullanılır. Komutların anlamlarını anlatmak gerekirse: trim() : Cümle veya kelime öbeklerinin başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırır. str_replace() : Bir metindeki veya kelimedeki değiştirmek istediğimiz yerleri yeniden düzenlememizi sağlar. (A harflerini B harfi ile değiştir gibi) explode() : Belirlediğimiz karakterden başlayarak cümleleri veya kelime öbeklerini dizi değişkeni haline getirir. Bu fonksiyonda virgülden itibaren kelimeleri ayırıp $tags isimli değişkene dizi değişkeni olarak aktardık. foreach : Bir çeşit döngüdür. $tags isimli dizi değişkenindeki her değeri döngü ile $n_tag isimli değişkene aktardık ve ekrana yazdırırken div içinde a etiketi ile bastırdık. return : Fonksiyonlarda dışarıya değer döndürmek için kullanılır. PHP - MySQL PHP Search engine marketing Url Yapımı|İbody World-wide-web sayfalarında kullanılan bir çerçevedir, kısaca anlatmak gerekirse; sitenin bir bölümünde bir alan belirlenir ve bu alana farklı bir sayfa veya bir web sitesi çağırılır. Bu durum bazen iyi olabilir.Hiti yüksek olan bir site sizin sitenizi iframe ile çağırmışsa eğer o sitenin hitini tamamen kendi sitenize çekebilme imkanınız var :)Bunun için ufak bir yönlendirme kodu yazacağız, siteyi iframe ile çağrıldığında sizin sitenize yönlendirilmiş olacak.}

Merhaba ,Linuxa yeni başlayan arkadaşlar için bu dökümanaltındeğerindebirkaynak. Bildiğimiz gibi piayasada birçOkay linux dağıtımı mevcut.Yeni linux?a başlayacak olan arkadaşların kafasında soru işareti kalıyor.Örneğin acaba hangi linux dağıtımını kursam,Hangi linux dağıtımı daha iyi , hangisi daha stabil(kararlı) çalışır. Bugibisoruvesorunlaracevapbulmaya çalışacağız.Aslında bakarsanız linux kullanmak araştırma yapmak demektir. Siz herhangi bir konuyu araştırırken araştırdığınız konu dışında ek bilgiye sahip olursunuzDemem o ki ne kadar çok araştırma yaparsanız o kadar çOkay bilgilenirsiniz. Peki Hangi Linux Sürümünü Seçmeliyim ?

Sultan Mahmut kıyafet değiştirip, beraberinde sadrazam ve birkaç muhafız ile halkı teftişe çıkmış. Dolaşırken bir kahvehaneye girip oturmuşlar. Bakmışlar müşteriler kahvehaneciye seslenip duruyor: "Tıkandı Baba, çay getir"; "Tıkandı Baba kahve getir". Tıkandı Baba lakabı Sultan Mahmut'a ilginç gelmiş. Merak edip kahvehaneciyi çağırmış. Kahvehaneci gelince: - Baba sana neden "Tıkandı Baba" derler? Hele otur da anlat, demiş. Tıkandı Baba başlamış anlatmaya: - Ben bir gece, bir rüya gördüm. Rüyamda tanıdığım tüm insanların bir çeşmesi vardı ve hepsinin çeşmesinden oluk oluk su akıyordu. Benim de bir çeşmem vardı fakat benim çeşmemdeki su ip gibi akıyordu. Sonra ben; "Keşke benim çeşmem de onlarınki kadar aksa" diye içimden geçirdim. Sonra yerden bir çomak alıp suyun geldiği oluğu dürtmeye başladım. Ben oluğu dürterken çomak kırıldı ve ip gibi akan suyum damlamaya başladı. Bu sefer ben; "Keşke çeşmem diğerlerininki kadar olmasa da, bari eskisi kadar aksa" diye içimden geçirdim ve oluğu kurcalamaya devam ettim. Ben uğraşırken suyun geldiği oluk tamamen kırıldı. Az önce damlayan suyum, tamamen kesildi. Ben yine uğraşmaya devam ediyordum ki, o sırada Cebrail göründü; "Tıkandı, baba! Artworkık uğraşma!" dedi. O gün bu gündür bu rüyamı kime anlattıysam adım Tıkandı Baba'ya çıktı. Hangi işe elimi attıysam olmadı. Şimdi de burada çaycılık yapıp zar zor geçinmeye çalışıyorum. Tıkandı baba'nın anlattıklarından etkilenen Sultan Mahmut, muhafızlarına; "Bundan sonra her gün bu adama bir tepsi baklava getirin; her baklava diliminin altına da bir altın koyun." diye emir vermiş. Hemen ertesi gün askerler ilk tepsi baklavayı getirip, Tıkandı Baba'ya teslim etmişler. "Padişahımızdandır" diyerek... Tıkandı Baba baklavaya sevinmiş. "Ne zamandır tatlı yemişliğim de yoktu" diye içinden geçirmiş. Almış tepsiyi tutmuş evinin yolunu. Yolda düşünmüş kendi kendine; "Yahu ben bir canıma nasıl yerim bir tepsi baklavayı? En iyisi ben buna Helloç dokunmadan satayım." Tıkandı Baba işlek bir yol kenarına kurmuş tezgâhını başlamış; "Taze baklava! Taze baklava!" diye bağırmaya... Bu sırada yoldan geçen bir Yahudi baklavaya talip olmuş. Üç aşağı beş yukarı anlaşmışlar, Yahudi baklavayı alıp gitmiş... Tıkandı Baba baklavadan kazandığı ile ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamış. Yahudi baklavayı evine götürmüş. Bir dilim atmış ağzına... Fakat dişine bir şey değmiş... Bu nedir diye bir bakmış ki; altın. Ve baklavanın her diliminin altında bir tane altın... Yahudi bu duruma anlam veremese de ertesi gün tekrar aynı yere gitmiş ki; aynı adamı görür müyüm diye.

exe /nt60 i: burada Bootcode was succesfully updated on all focused volumes. yazısını gördüysek eğer flash belleğimiz başarılı bir şekilde ayarlanmış oldu. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatıp usbden boot ettiğimizde flash bellek ile bilgisayarımıza format atmış olacağız, bu şekilde dvd ye göre daha hızlı bir şekilde bilgisayarımıza format atmış oluyoruz. Celeron two.53ghz x64 işlemcili 4gb ramli onboard ekran kartlı bir laptopta denedim 15 dakika sürdü tüm sistemin formatlanması ve tekrardan kurulması. Kolay gelsin :) Dökümanlar Crysis 2 Complete Preserve Recreation (İnsan Ötesi Savaşçı)

Plesk panel servisleri bir mysql veritabanı kullanarak çalışmaktadır. Plesk panele ait bilgiler, sunucuda ekli olan siteler ve o sitelerin özelliklerinin bir çoğu "psa" isimli veritabanında tutulmaktadır. Plesk panel psa isimli veritabanına admin kullanıcısı ile bağlanmaktadır. Bu admin kullanıcısının mysql şifresi değiştirilirse eğer Plesk panel girişinde bir hata mesajı ile karşılaşabilirsiniz ve erişim sağlayamazsınız.

Cep telefonuma arada bir kredi kartı alış verişi harcaması gibi şeylerle ilgili mesajlar geliyor. Dün de bir tane mesaj geldi ve mesaj aşağıdaki gibi:"SON GUN!! Kredi Karti alisverislerinizden Kazandiginiz Konbara Para Puanlar 200TL ye ulasti. Hemen 02129120088 i arayin. Puanlarinizi ucretsiz aktiflestirin."Bana gelen bu mesajları hep silerdim ama dün ilk defa aradım ve konuştum, keşke konuşmay perhapsı kaydetseydim.- Teknomoney.com a hoşgeldiniz, sizi müşteri temsilcisine bağlıyoruz lütfen hattan ayrılmayın. (Adamlar çağrı merkezi kurmuş o kadar Manage çalışıyorlar)- Merhaba ben ** nasıl propertyımcı olabilirim?Ben: Merhaba ben Niyazi, kredi kartı harcamamla ilgili bir mesaj geldi, 200 TL kazanmışım bu tam olarak nedir? - Kredi kartı ile yapmış olduğunuz harcamalarınızla ilgili olarak parapuan kazanmışsınız mesaj o yüzden gönderilmiştir. Dilerseniz aktifleştirebiliriz. Ben: Tamam aktifleştirelim. - Advertisementınızı ve soyadınızı öğrenebilir miyim? Ben: Niyazi Alpay. - Kredi kartınızın size ait olduğunu doğrulamak için dimension bir kaç soru soracağım. Kartınız eliniz de mi? Ben: Evet. - Kartınızın sağ alt köşesinde Learn veya Visa logosu bulunur. Sizin kartınızda ne bulunuyor? Ben: Master. - Kartınızın numaralarını öğrenebilir miyim? (İşler burada kızışmaya başlıyor işte) Ben: Bu bilgiyi niye sizinle paylaşayım. - Kartın dimension ait olduğunu doğrulamak için yapıyoruz. Dilerseniz ilk dört numarayı kapatıp öyle söyleyin. Ben: Measurement kartımın Grasp olduğunu söylediğimde zaten ilk dört numarayı öğrenmiş oldunuz. - Kartınızın dimensions ait olduğunu doğrulamak için soruyoruz. Başka bir amacımız yok. (Ben de anlamıyorum ya bu işlerden) Ben: Peki devamında ne soracaksınız bana. Kartımın hangi bilgilerini isteyeceksiniz benden? Ben sizing bir şey söyleyim kredi kartı kullanmıyorum benim bu bilgime nasıl ulaşıpta bana bu mesajı atabildiniz?

Değişkenleri yazdırırken ' işaretleri kullanmıyoruz, hem regular bir yazı yazdırırken hem değişkeni aynı anda yazmak için . işaretinden faydalanırız, . bağlama işaretidir. bu da aynı çıktıyı verir ama iki tane echo komutu kullanmak yerine . işaretiyle yazdırılacak iki veriyi birleştirmiş oluyoruz. If  - Else Yapısı if (yapılmasını istediğiniz koşullar) yapılmasını istediğiniz koşulun doğru olduğunda işlenecek kodlar elseif (önceki koşul sağlanmadığnda buradaki koşula bakar ) Koşul sağlandığında işlenecek kodlar else koşul sağlanmadığında işlenecek kodlar örnek: Dışarıdan girilen değer  1 ise doğru değilse yanlış uyarısını veren method. PHP - MySQL PHP Genel Programlama Mantığı

Linux sunucu üzerinde bulunan Net siteleri için dosya ve dizinlerin yazılabilirlik ayarlarını yapmak bazen zaman alabiliyor. Örneğin FileZilla ile alt dizinler seçeneği seçilip sadece klasörlere uygula işaretlendiğinde veya sadece dosyalara uygula seçildiğinde FTP üzerindeki dosya miktarına göre işlem uzun sürebiliyor. SSH üzerinden yalnızca chmod komutu ile de işlem yapıldığında da ya tüm alt klasörlerle birlikte herşeye izinler tanımlanır ya da tek bir dizin içerisinde bulunanlara. Aşağıdaki komut ile bulunduğunuz dizin ve alt dizinlerindeki dosya veya dizinlerin yazılabilirlik ayarlarını ayarlayabilirsiniz. chmod 755 $(come across /dosya-veya-dizin-yolu -sort d) chmod 644 $(uncover /dosya-veya-dizin-yolu -type f) -form d (Listing) yalnzıca dizinleri belirtir, -type file (file) ise yalnızca dosyaları.

Merhaba ,SQL İnjection Nedir ?SQL Injection verileri çalmak için hackerlar tarafından kullanılan Internet saldırı metodlarından biridir. SQL İnjection'u Anlamak ?SQL İnjection'un mantığını anlamak için biraz sql biliyor olmak lazım tabi.

İlk önce ubuntu yazılım merkezinden virtualbox planını kuruyoruz, Daha sonra yeni butonuna tıklıyoruz Gerekli yerleri dolduruyoruz Kaç gb ram vereceğimizi ayarılıyoruz Burada preset size seçiyoruz Kaç gb disk alanı vereceğimizi ayarılıyoruz develop butonuna tıklıyoruz ve disk alanı oluşturuluyor son olarak tekrardan produce butonuna tıklıyoruz ve sanal makinamız hazır. İlk çalıştırmada bizden bir takım şeyler isteyecek çünkü sistem kurulmadı, sadece sanal bilgisayar oluşturuldu.} su kaçak tespiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15