ankara su kaçak tespiti

C# ta değişkenleri tiplerine göre tanımlarız, sayı tipi, text tipi gibi."int a;" a isimli değişkenin tipinin tam sayı olacağını belirledik"string b;" b isimli değişkenin tipinin bir string olacağını belirledik"double c;" c isimli değişkenin tipinin ondalık sayı olacağını tanımladık.Bu değişkenlere değer ataması methodın herhangi bir advertımında yapılabilir:a=10;b="Cryptograph"; c=five.five;Değişkenler dışarıdan değer girilmesi bu değerlerin karşılaştırılması, bir döngüye sokulması ve daha farklı işlerin yapılması için kullanılır, dışarıdan herhangi bir değer girilebilir o yüzden değişkendir. Dışarıdan girilen bir değeri okumak için Console.ReadLine() komutunu kullanırız. String tipli bir değişkenin okunmasını istiyorsak b=Console.ReadLine(); fakat sayı tipli bir değişken okuyacaksak bunun için dönüştürme fonksiyonu kullanmalıyız, çünkü Console.ReadLine komutu string olarak okur, a=Change.ToInt32(Console.ReadLine()); bu şekilde int tipli bir değişkeni okumuş olduk, c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); bu komutla da double tipli bir değişken okuduk. ankara su kaçağı tespiti

Sosyal mühendislik, temel olarak insanların dikkatsizliğinden faydalanarak bir veriye ulaşmak ya da hedef kişi hakkında bilgi toplama yöntemidir. Kısacası yalan üzerine kurulu bir oyundur.Bulunduğum yerde wep şifresi kullanan *** isminde  bir wi-fi çekiyor ve sinyal çOkay zayıfile, paket toplama işlemi çOkay uzun sürdüğü için dışarıya çıktım ve bu *** isimli yeri aramaya başladım yakınlarda olduğu için bulması pek uzun sürmedi, wep şifresi kullandığı için wi-fi şifresi 5in katları şeklinde olacaktır, dolayısıyla bende kullandığı şifrenin telefon numarası olabileceğini düşündüm. *** yerin tabelasında telefon numarası yazmıyordu ve bende içeriye girdim ve alışveriş yapacak gibi muhabbet ettim, ardından da daha sonra kendilerine ulaşabilmek için kartvizit istedim ve çıktım.

php -S localhost:eighty one -t /media/flashdisk/site/ Burada da adresine bir istek gelince /media/flashdisk/website/ dizinine ait içeriği göstermesi şeklinde belirtmiş olduk. Komutumuzu php -S localhost:80 olarak belirtirsek eğer eighty numaralı portun kullanıldığına dair bir uyarı alabiliriz. İllaki eighty numaralı portu kullanmak istiyorsanız eğer apache servislerini kapatarak çalışpersonızı yapabilirsiniz. company apache2 cease php -S localhost:80 -t /media/flashdisk/web-site/ Linux PHP Çoklu Resim Add ve Boyutlandırma

2014-03-03T10:fourteen:47.631-08:00ANKARA TARİHİ KENT MERKEZİ İÇİNDE SULUHAN (HASAN PAŞA HANI) ‘NIN YERİ ve KONUMUBu sayıda; Ulus Tarihsel Kent Merkezi’nin en önemli anıtsal yapılarından biri olan “Suluhan” ı ele alacağız. Bu yapının Ankara için olduğu kadar, benim için de anlamı büyük, çünkü sevgili Prof. Gönül Tankut hocamın yönettiği yüksek lisans tezimin konusu idi.. Bu yapıdan yola çıkarak tüm tarihsel kent merkezinin son 3-4 yüzyılda nasıl gelişim gösterdiğini yazmak için epey çaba harcadım. Tozlu arşivlerde epey zaman ve emek sonucu neyse ki tez bitti ve daha sonra kitap haline geldi.. Bu çalışmaleın üstüne, Ulus’ta 100 hektarlık bir alanın planlamasına yönelik planlama ve projelendirme çalışmaları ve yarışmalar geldiği için anlamı var.. İlerde, “Eski Ankara”, “Ulus Tarihi Kent Merkezi” ve “Kaleiçi” ’nin korunmasına yönelik çalışmaları anlatan bir başka yazı hazırlamak da ilginç olacak sanırım..Ankara geleneksel çarşılarının 102 odası ile en büyük programlı, iki avlulu tek Hanı günümüzde Suluhan olarak anılan yapıdır. Bunu o dönemin Karum’u, Migros’u, Armada’sı, Hilton’u olarak da nitelendirebilirsiniz.. Su ve ısıtma konforu olan, avlusunda Köşk Mescidi bulunan yapı, 1508-1511 yılları arasında II. Bayezid Devri emirlerinden Hasan Paşa tarafından inşa edilmiş olan “Hasan Paşa Hanı’dır. Hasan Paşa; Belkıs Mahallesi olarak bilinen Sümerbank arkasında Çifte Hamam (Hasan Paşa Hamamı), Kafirköyü Mahallesi’nde (Suluhan Çevresi) Tahtakale Hamamı (veya Keçeciler Hamamı), hamama bitişik ardiye, 4 dükkanı, Hasan Paşa Hanı ile birlikte vakfetmiştir. Bir Vakıf eseri olarak kente yüzyıllarca hizmet etmiş ve halen de etmektedir. Program : SULUHAN RESTORASYON PROJESİ (Kaynak: Tunçer, M., 1985, Vakıflar Gn.Md. Arşivi) Ankara geleneksel çarşıları fourteen.-15. Yüzyıllarda surlar dışına taşmış, kent ovaya doğru büyümeye ve yayılmaya başlamıştı.. Bu dönemde, Kalekapısı önünde Atpazarı, Koyunpazarı ve Samanpazarı adları ile Hanların ve camilerin belirlediği bir çarşı oluşmuştur. Bu kısma “Yukarı Yüz” denilmekteydi. 15. yüzyılda en büyük yapılar Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han bu kesimdeki zengin ticari yaşantının bir göstergesidir. Burada; Cuma camileri çevresinde her bir geleneksel zanaat erbabının bir sokakta toplandığı, üretim ve satış yaptığı, gelen kervanların bu kesimde konakladığı bilinmektedir.

PHP komutları <?php ?> ya da <? ?> bu şekillerde başlayıp bitmelidir, fakat her sunucu <? şeklindeki kod yapısını tanımayabiliyor o yüzden standart olan <?php şeklinde başlamak en iyisidir Her komut ; işaretiyle kapatılmalıdır, kapatılmadığında php komutun bittiğini anlayamaz ve syntax error hatasını alırsınız. PHP de ekrana bir veri yazdırmak için echo komutu kullanılır, komutun kullanımı echo 'yazdırılmak istenen yazı'; ya da echo "yazdırılmak istenen yazı"; şeklindedir. Tek tırnak (') yada çift tırnak (") farketmez. örnek: <? return $yeni; } Bu fonksiyonları etiket($konubaşlığı); ve blog_tags($konuetiket); şeklinde kullanılır. Komutların anlamlarını anlatmak gerekirse: trim() : Cümle veya kelime öbeklerinin başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırır. str_replace() : Bir metindeki veya kelimedeki değiştirmek istediğimiz yerleri yeniden düzenlememizi sağlar. (A harflerini B harfi ile değiştir gibi) explode() : Belirlediğimiz karakterden başlayarak cümleleri veya kelime öbeklerini dizi değişkeni haline getirir. Bu fonksiyonda virgülden itibaren kelimeleri ayırıp $tags isimli değişkene dizi değişkeni olarak aktardık. foreach : Bir çeşit döngüdür. $tags isimli dizi değişkenindeki her değeri döngü ile $n_tag isimli değişkene aktardık ve ekrana yazdırırken div içinde a etiketi ile bastırdık. return : Fonksiyonlarda dışarıya değer döndürmek için kullanılır. PHP - MySQL PHP Search engine optimization Url Yapımı|İframe Net sayfalarında kullanılan bir çerçevedir, kısaca anlatmak gerekirse; sitenin bir bölümünde bir alan belirlenir ve bu alana farklı bir sayfa veya bir Internet sitesi çağırılır. Bu durum bazen iyi olabilir.Hiti yüksek olan bir internet site sizin sitenizi iframe ile çağırmışsa eğer o sitenin hitini tamamen kendi sitenize çekebilme imkanınız var :)Bunun için ufak bir yönlendirme kodu yazacağız, siteyi iframe ile çağrıldığında sizin sitenize yönlendirilmiş olacak.}

PHP de kod güvenliği için gönderilen ve alınan verileri filtrelerden geçirmemiz gereklidir.Bu filtreler kısaca bunlardır;is_numeric() : Bu fonksiyon değerin numara olup olmadığını kontrol eder.strip_tags() : Bu fonksiyon html etiketleri temizler.htmlspecialchars() : Bu fonksiyonda html etiketlerini temizler.addslashes() : Bu fonksiyon write-up veya get ile gönderilen ' tek tırnak veya " çift tırnak karakterlerinin başına / karakteri ekler ve plan tarafından string olarak algılanmasını sağlar.

PHP'de header() komutu ile php dosyamızı farklı bir dosya gibi gösterme imkanına sahibiz, farklı dosyadan kasıt php dosyasını css dosyası gibi gösterebilir, veya bir resim gibi gösterebilir ya da bir phrase dosyası gibi gösterebiliriz. Özellikle php ile mail gönderirken bu komut çAlright işe yarıyor gönderilen birlginin mail olduğunu bu komut sayesinde belirtiyoruz. Daha sonra header(); ile ilgili ayrıntılı bir konu anlatırım.PHP dosyamızı word olarak göstermek için sayfanın en başınaheader("Information-Type: application/msword"); bunu yazıyoruz. Information-Kind: ile dosyanın türünün ne olduğunu belirtmiş oluyoruz. Şimdi bunu böyle kaydettik fakat dosyayı açtığımızda dosyaismi.

Ermeniler ve ermeni yandaşları tutturmuş bir ermeni soykırımı(!) gidiyorlar, halbuki asıl soykırımı yapanlar ermeni şerefsizleridir, alın sizing kanıtı. Bu gün 26 Şubat, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü ve bu katliamı yapanlar ise ermeni şerefsizleri. Hocalı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesinde bunulan bir kasabanın adıdır, ve Karabağ Savaşı sırasında 1992 tarihinde şubatın 25'ini 26'sına bağlayan gece ermeni şerefsizleri tarafından burada büyük bir katliam yapılmıştır, bu katliamda bir çOkay Azeri kardeşimize işkence yapılmıştır.

Aşk cesaret ister, kocaman bir yürek ister. Aşk hayata karşı işlenilen en doğru suç ortaklığıdır, Aşk hayatın tekdüzeliğine, bütün sıradanlığına en soylu başkaldırıdır. Ondan korkup kaçmak Helloç kimseye yakışmaz. Ve elbette Aşkı suçlamak, yargılamak, karalamak inkar etmek de asla yakışık olmaz Niçinside aşk?Nedir bu aşk denilen şey, elle tutulmaz gözle görülmez bir şeyse nedir bu yaşanan somut acılar,güzellikler? Tek başına aşkı tanımlamak herşeyden soyutlamak mümkün mü? Hayır ! Aşk bugünlerde bazılarına göre plastikten bile yeniden yapıldı. Dünyada yaşanan suniliğe doğru gidiş aşkın etrafını sardı. Nedir şu aşk...? Aşk hayatın bize hazırladığı en güzel sürprizdir, bu yüzden de kalpleri ne zaman ele geçireceği Helloç belli değildir. Daha ne olduğunu bile anlayamadan onun hükümdarlığına giriverirsiniz. Aşk; en yalın biçimde anlatılan tek kavramdır o, advertı kendisidir zaten. Onu anlatmak için sonu gelmez cümleler kurmanıza gerek yoktur, "Aşık oldum" dediğiniz an akan sular durur, küçücük çocuk bile sizi rahatlıkla anlayabilir, çünkü aşkın dili tektir. Aşkın zamanını biz ayarlayabilseydik eğer ve kime neden aşık olduğumuzu anlayabilseydik,aşkın sırrını da çözerdik herhalde. Ama o zaman da aşkın insanı alıp götüren büyüsü tamamen kaybolurdu. Aşk hayata karşı işlenen en güzel ve en doğru suç ortakIığıdır, aşk hayatın bütün tekdüzeliğine, bütün sıradanlığına en soylu başkaldırıdır.

... Bu şekilde nine kere devam eder. verilen şartwork $say <ten olduğu için $say==10 olduğunda dönme sona erer. Even though Döngüsü Though döngüsü üsttekinin biraz daha sade halidir. Fakat sadece sayılar için kullanılmaz. Though döngüsü tek bir şarta bağlı olduğu için dikkatli kullanmak gerekir. Yazılışı: Though (Sorgu) sorgu doğru ise yapılacak işlem örnek: $civciv örneğini yapalım. though($civciv=="") echo " Açım, ÇAlright acıktım"; Bu örneği çalıştırdığınızda ekrana bir milyon kere Açım yazdığını göreceksiniz. Sebebi ise $civciv´in Helloçbir zaman içi dolmuyor ve When her dönüşünde aynı soruyu soruyor, cevap Evet ise dönmeye devam ediyor. Yukarıdaki örneği aşağıdaki şekilde değiştirdiğimizde ise sadece ten kere dönecektir. though($civciv < ten) echo " Açım, ÇAlright acıktım"; $civciv = $civciv + one ; Bu örnekteki en önemli kısım aslında $civciv = $civciv + 1 satırıdır, her dönüşte  $civciv'in değerini 1 artır. PHP - MySQL PHP Değişken Tanımlama ve İf - Else yapısı

Merhaba , arkadaşlarBu dökügentlemanımızda kişisel güvenlik konusunda sizleri bilinçlendirmeyi düşünüyorum.Geçmişte kişisel bilgisayarlar genel olarak virüsler ve solucan virüslerinin tehditi altındaydı.Solucan virüslerinin amacı bilgisayarlara yayılmaktı.Bazı programlar dosyalara ve kişisel bilgisayarlara zarar vermek üzere tasarlanmıştı.Bu kötü amaçlı yazılımlar ?sanal yıkıcılık? olarak tanımlanabilir. #./ Bir Virüsle Solucan Arasındaki Farkı Biliyormusunuz ?#./ Truva Atı Nedir ve Adı Nereden Geliyor ? #./ Botnet Nedir ? Virüsle Solucan arasındaki fark ? Virüs kendisini kopyalayan bir programcıktır.Virüsler bir programdan bilgisayarınıza veya bilgisayardan bilgisayar'a kopyalanabilen tehlikeli programcıklardır.Solucanlar ise , kendini çoğaltan ancak diğer dosyalara bulaşmayan bir programcıktır. Fakat bunun yanısıra kendisini bir bilgisayar yükler ve diğer bilgisayarlara bulaşıp yayılmayı amaçlar.Bir virüs bilgisayarınızda uzzun süre tespit edilmeden kalırsa bilgisayarınızda o kadar çAlright virüslü dosyalar oluşur. Truva atı nedir ve adı nereden geliyor ? Truva atı ismi , yunanlılar truva şehrine sızarak onu ele geçirmek için kullandıkları tahta attan gelmektedir.Truva atı yasal bir yazılım olarak görülen fakat başlatıldığında zarar vermeyi amaçlar.

(İstanbul yedi tepeden oluşur derler ya hep, Biz bir tepesinde, birbirine yakın, iki uzak gönülüz...) Bir deniz kıyısında oturmuş seni düşünüyorum, Efkarımla yaktığım bir sigarada sensizliği öldürüyorum, Dumanlar yükseliyor hayallerimle, Boğaziçi'nden semaya... Sensizlikten donuyorum bu şehirde, alev alev yangınlarla. Dalgalar vuruyor kıyıya, vapurlar sefere çıkmış geçiyorlar, Onları izlerken, bir yandada izliyorum aklımdaki seni. Ve yağmur çiselemeye başlıyor, Göz pınarlarımdan, çaresiz avuçlarıma, Yakıyor içimi bir kor gibi, damla damla... Sensizlikten donuyorum bu şehirde, alev alev yangınlarla. Eskiden yaşadvertisementıklarımız canlandıkça zihnimin ücra köşelerinde, İçim burkuluyor ve ardından geliyor tahammül edilemez bir acı seli. Son nefesin anlamını düşünürken gözlerin geliyor aklıma, Galiba ben senin gözlerinde son yolculuğumu yapmak istiyorum kara toprağa. Aşkımı mussalla taşına seninle birlikte kazımak istiyorum... Sensizlikten donuyorum bu şehirde, alev alev yangınlarla. Şimdi Pierloti'de oturmuş bir sigara içiyorum, Kalbim aşkına bulanmış, seni düşünüyorum. Seninle İstanbul'da geçen anılarımızı düşünüyorumda Aslında pek de anımız yok bu şehirde Bir kere bile seninle dolaşamadık buralarda Bir kere el ele tutuşup yürümedik, deniz kıyısında Yada martılara simit atmadık haydarpaşa limanında Çünkü biz seninle Helloç başlamadık bir aşka.

Fonksiyonlar verilen, istenilen ya da o sırada üretilen bilgiyi bize daha sonradan işlenmiş bir şekilde sunarlar. Mesela bir fonksiyona istediğimiz özellikte bir tablo yaptırabiliriz, ya da çarpım tablosu vs gibi şeyler yaptırabiliriz. Genel olarak kullanım şekli: purpose FonksiyonIsmi() echo "Niyazi Alpay"; bu fonksiyon çağırıldığında ekrana Niyazi Alpay yazdıracaktır. FonksiyonIsmi(); şeklinde çağırılır. Fonksiyon ile daha farklı işlemler yapılabilir bu çOkay basit bir işlemdi, sadece advertisementımızı yazdırdık ekrana. Çarpım tablosu yaptırmak istersek eğer fonksiyonumuz şu şekilde olacak: perform CarpimTablosu() echo '<table border="one" align="Middle">'; for($i=0; $i<ten; $i++) echo '<tr>'; for($k=one; $k<=10; $k++) echo '<td>'.($i+one).' x '.$k.' = '.($i+one)*$k.'</td>'; echo '</tr>'; echo '</table>'; CarpimTablosu(); Ekran çıktısı Fonksiyonlarda Parametre Parametre fonksiyona dışarıdan değer alıp o değeri işleyerek çıktı vermedir. Dışarıdan girilen bir metin içerisindeki A harflerini B ile değiştiren fonksiyonu yazalım, burada farklı bir komut daha göreceğiz şimdi, str_replace(); PHP kütüphanesinin kendine özgü olan yeniden düzenleme yapan fonksiyonudur bu, ve bu da parametreli bir fonksiyondur şimdi parametrenin ne olduğunu bir örnekle daha anlaşılır hale getireyim. functionality Degis($yazi) $yeni_yazi = str_replace('A','B',$yazi); echo $yeni_yazi; Şimdi bu fonksiyonu çağırırken $yazi diye belirttiğimiz yer parametredir, burayı dışarıdan girilecek bir değişken olarak tanımladık, Degis('NİYAZİ ALPAY'); olarak çağırdığımızda ekran çıktısı NİYBZİ BLPBY bu olacaktır.

Bildiğiniz gibi BackTrack sisteminde ses hizmetleri düzgün başlatılmadığı için bilgisayarımızdan müzik dinleme vs gibi işleri yapamıyoruz. Bu sorunu çözmek için sistem başlangıcına ses hizmetlerini ekliyoruz. Technique => Tastes => Startup Apps Buraya giriyoruz.} Ankara Su sızıntısı tespiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “ankara su kaçak tespiti”

Leave a Reply

Gravatar